Wpływ na swoje życie – co warto wiedzieć?

Człowiek jest kowalem swojego losu. W takim przekonaniu wychowuje się dzieci w neoliberalnie nastawionych szkołach, jak również kształtuje współczesne społeczeństwa. Jednak wraz z wiekiem u ludzi na ogół silniejsze stają się wątpliwości w tej kwestii.

Czy faktycznie własną egzystencję buduje się wyłącznie samodzielnie?

Zdania są tu podzielone, choć prawdy jak zwykle należy szukać gdzieś po środku.

Nie trzeba posiadać dyplomu z psychologii, aby wiedzieć, w jak dużym stopniu dzieciństwo odbija się na całym ludzkim życiu. Ani rodziców, ani środowiska, w jakim się wychowujemy, żadne z nas sobie nie wybiera. Jeszcze trudniej jest z genami, które mają zasadniczy wpływ na zdrowie, wygląd, a nawet cechy osobowości. Nie trzeba szukać daleko, aby znaleźć kolejne przykłady: klęski żywiołowe, poczynania polityków, działania bliskich osób. To wszystko często pozostaje w znacznym stopniu niezależne od pojedynczego człowieka. Wpływa jednak na jego los. I odbiera poczucie sprawczości, zwiększając wrażenie bezradności. To jedna strona medalu. Ważna, ale bynajmniej nie najważniejsza.

Więcej artykułów w temacie zdrowego stylu życia znajdziesz w serwisie https://www.globalna.pl/.

Jako przeciwwagę do powyższego i raczej smutnego opisu życia, można przytoczyć chociażby wolność wyboru. Człowiek często nie ma możliwości decydowania o tym, co dzieje się wokół niego. Może natomiast samodzielnie określić własne stanowisko względem tych wydarzeń. Decyduje o tym, jak one na niego wpłyną. Umocnią go czy może złamią. Będą kolejnym etapem życia, który należy przejść, czy może staną się początkiem równi pochyłej. Oto sprawczość w najczystszym wydaniu. Człowiek do pewnego stopnia może czuć się kowalem własnego losu. Takie poczucie zachęca do działania, do podejmowania wyzwań, do rozwoju na różnych płaszczyznach.

Kluczowe znaczenie ma świadomość, że decyduje się o swoim losie do pewnego stopnia. Potem jest granica, za którą jest wszystko to, co otacza człowieka, ale jest od niego niezależne. Warto o niej pamiętać, aby zbyt wiele od siebie nie wymagać, ponieważ to bezsensowne, a na pewno bardzo stresujące podejście. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jednostka nie jest całkowicie bezradnym stworzeniem.

Co więcej, zdrowie ciała i ducha wymaga znalezienia sobie obszarów życia, na które ma wpływ. Na nich trzeba się skupić.