Psychologia biznesu – produktywność w organizacji

Psychologia zmieniła się na przestrzeni lat. W XXI wieku psychologia pracy i organizacji stając się światową nauką i areną praktyki zawodowej jest nieodłączną częścią każdego biznesu. Psychologia przemysłowo-organizacyjna jest gałęzią psychologii, która stosuje teorie i zasady psychologiczne w organizacjach. Jednym z ważnych przedmiotów jej badań jest produktywność.

Wydajność, skuteczność i produktywność są wykorzystywane przez wiele różnych dyscyplin akademickich i są wykorzystywane do analizy różnych aspektów świata pracy. Dyscypliny, w których używane są te terminy, obejmują psychologię pracy i organizacji, zachowania organizacyjne, inżynierię przemysłową, zarządzanie strategiczne, finanse, księgowość, marketing i ekonomię.

Produktywność to stan możliwości tworzenia, szczególnie wysokiej jakości i dużej szybkości. Przykładem produktywności jest możliwość realizacji projektów szkolnych na najwyższym poziomie w ograniczonym czasie. Bycie efektywnym oznacza robienie w każdym momencie tego, co świadomie decydujemy się zrobić, a nie to, co czujemy, że robimy wymuszone przez okoliczności. Wydajność oznacza przyjęcie postawy ciągłego doskonalenia.

Kiedy ktoś ma silną etykę pracy, wykonuje swoją pracę i ma codzienną rutynę, która systematycznie osiąga cele. Ogólnie rzecz biorąc, pozytywne nastawienie zwiększa produktywność. Dobra etyka pracy zwiększa produktywność. Kultura etyczna oparta na podstawowych wartościach, takich jak uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, uczciwość i współczucie, nie tylko umożliwia firmie przyciąganie i zatrzymywanie wysokiej jakości pracowników, ale może również być silnym motorem wydajności.

Jak być lepszym pracownikiem? Znaczenie psychologii organizacji i pracy.

Produktywność jest kluczowa z perspektywy osiągania dobrych wyników przez pracowników. Produktywność pomaga również motywować kulturę pracy i zwiększać moralność, tworząc jeszcze lepsze środowisko firmy. Dla firm wzrost wydajności jest ważny, ponieważ dostarczanie konsumentom większej ilości towarów i usług przekłada się na wyższe zyski. Wraz ze wzrostem produktywności organizacja może przekształcić zasoby w przychody, płacąc interesariuszom i zachowując przepływy pieniężne na przyszły wzrost i ekspansję. Kiedy mówimy o produktywności w miejscu pracy, mamy na myśli głównie to, ile pracy jest wykonywanej w określonym środowisku pracy w określonym czasie.