Kryzys fizyczny i psychiczny towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Lockdown spowodował takie urazy dwa razy częściej i dwa razy szybciej. Zdrowotne koszty izolacji spowodowane pandemią będą niosły ze sobą potężne skutki. Psychologia staje przed zadaniem odnalezienia złotego środka na kryzys izolacji. Wpływ izolacji na psychikę jest coraz większy w stosunku do dzieci. Młodzież też tęskni za wspólnym życiem, przytulaniem, obejmowaniem i wymienianiem się uśmiechami oko w oko. Zdrowotne skutki izolacji osłabiają odporność każdej osoby, która miała bliskie kontakty z innymi ludźmi. Lockdown spowodował przemęczenie umysłowe oraz urazy fizyczne. Bo jak tu spacerować, gdy nie można wyjść z domu? Dzieci najbardziej potrzebują relacji, a relacje z rówieśnikami są doskonałą okazją do podejmowania inicjatywy, rywalizacji, przyjaźni, doskonalenia umiejętności typowych dla danego okresu życia człowieka. Zdrowotne koszty izolacji wśród dzieci będą nieodwracalne, ponieważ to właśnie na początku swojego życia dzieci uczą się zachowania, nawiązywania znajomości, podejmowania inicjatyw. Osoby dorosłe patrzą zupełnie inaczej na świat, inaczej rozwiązują zadania, inaczej podejmują się działań, mają też inny punkt widzenia i myślą zupełnie inaczej. Dzieci uczą się od nich – to prawda, ale tylko kontakt z rówieśnikami umożliwia im zobaczenie, że wykonują różne czynności tak samo jak inni, w tym samym wieku. Jest to związane z ogromną potrzebą poczucia akceptacji u dziecka.

1 thought on “Zdrowotne koszty izolacji

  1. O tym powinno się więcej mówić. Izolacja społecznej istoty jaką jest człowiek bardzo negatywnie odbija się na psychice, a odwrócenie tego procesu nie jest łatwe.

Comments are closed.