Serce czy rozum – czego słuchać gdy chcesz odnieść sukcesy?

Czym się różnią ludzie osiągający sukcesy od przeciętniaków? Na pewno wieloma rzeczami, a jedną z nich jest zdolność do planowania.

Osiąganie sukcesu – czy kierować się sercem czy rozumem?

Większość osób, które rozważają podjęcie jakiegokolwiek przedsięwzięcia, albo poprzestaje na myśleniu o nim i marzeniu, albo robi to, ale spontanicznie, bez większego przygotowania, mając w głowie błędne założenia, co utrudnia im drogę do celu. Na przykład ktoś może założyć hodowlę jedwabników zupełnie bez wiedzy o tym, jak wiele pracy to wymaga, a potem po miesiącu ją zamknąć, bo myślał, że to łatwe i jedwabniki same się sobą zajmą, a okazało się, że jednak nie.

A co robią ludzie sukcesu, zanim podejmą ważną decyzję?

Myslę, że spora część z nich zaczęłaby zbierać i czytać materiały związane z ich konkretnym wyborem i założeniem. Ludzie sukcesu nie tylko analizują „drogę”, którą przeszedł ktoś, kto już zrealizował podobny cel (na przykładzie jedwabników- mogą np. analizować poczyniania ludzi, którzy już to robią), ale też rozmyslają nad czymś nowym, innowacyjnym, co pozwoli im się wyróżnic. Bo kopiowanie czyjegoś planu kropka w kropkę nie jest dobrym pomysłem, ale małe uczenie się i inspirowanie nim- może już być korzystne.

Próba naśladowania lub nawet skopiowania niektórych sprawdzonych metod jest prawdopodobnie bardzo powszechnym podjejściem, za którym podąża większość.

Jednak wraz z tym przychodzi również bardzo ważne zrozumienie, że w pewnym momencie indywidualny zdrowy rozsądek i uczucia lub przeczucia, jak niektórzy by to nazwali, powinny mieć pierwszeństwo przed tym, czego nauczyliśmy się z książek, seminariów i tym podobnych. Daj też sercu dojśc do głosu. Bo jeśl8 ciągle będziesz analizować to, tamto, siamto, może się okazać, że stracisz wiele okazji. Ale jak dasz się ponieść i posłuchasz instynktu (nie za mocno, bez skrajnego ryzyka), czasem trafisz w dziesiątkę. Dla większości odnoszących sukcesy przedsiębiorców ten zdrowy rozsądek i przeczucie jest tym, co potwierdzają, że są głównym drogowskazem przy podejmowaniu ważnych lub mniejszych decyzji. Jednak w żaden sposób nie neguje to faktu, że wszystkie istotne informacje powinny być zebrane i zrozumiane przed podjęciem tej decyzji, ale zarówno elementy zdrowego rozsądku, jak i uczucia odgrywają dość istotną rolę w procesie podejmowania decyzji.

Kiedy decyzja jest podejmowana z uwzględnieniem tych dwóch elementów, ogólne poczucie komfortu jest zawsze na plus, ponieważ to właśnie napędza jednostkę do dalszego dążenia do doskonałości. Poleganie między innymi na dobrych kontaktach, procesach, strategiach, marżach, pracy zespołowej ma swoje zalety, ale jednocześnie nie należy całkowicie ignorować dwóch innych, bardzo osobistych elementów zdrowego rozsądku i uczuć.

Wyżej wymienione wymagania są bardzo potrzebne dla każdego rozważanego przedsięwzięcia, a połączenie ich z pozostałymi dwoma spersonalizowanymi elementami powinno stworzyć początek udanego i wykonalnego scenariusza.

Więcej wpisów o tym jak osiągać sukcesy i zarabiać duże pieniądze, znajdziesz w serwisie kuriozum.pl.

Wiele razy po prostu oparte na informacjach nabytych lub zdobytych w przeszłości pozwala jednostce uzyskać pewien poziom wglądu w daną sprawę, co niekoniecznie jest oczywiste z danych przedstawionych w tym momencie.  Dlatego całkowite zignorowanie zdrowego rozsądku lub uczuć w tym równaniu może okazać się naprawdę szaleństwem. Czasem warto to zrobić, ale nie zawsze. Słuchaj serca w 20% przypadków, a mózgu w 80.