Czym zajmuje się psycholog sądowy i jak nim zostać?

Psychologia sądowa to obecnie jeden z najchętniej wybieranych kierunków na studiach. Nie ma się co dziwić, ponieważ jest to kierunek niezwykle ciekawy, po którym łatwo możemy znaleźć zatrudnienie na rynku pracy. Jest to także zawód dostarczający dużej dawki spełnienia, ponieważ swoją opinią możemy wpłynąć na wyrok i w konsekwencji pomóc jakiejś osobie.
Czym zatem zajmuje się psycholog sądowy i jak nim zostać?

Kim jest psycholog sądowy?

Jest to przede wszystkim osoba, wspomagająca system sprawiedliwości.
Gdy potrzebna jest opinia z zakresu psychologii lub psychologii sądowej, wtedy sąd, korzystając z listy biegłych, wzywa eksperta, psychologa sądowego, który staje się biegłym w sprawie. Również pomoc psychologiczna ofiar i diagnoza przestępców zalicza się do obowiązków psychologa sądowego. Może prowadzić własny gabinet, pracować jako mediator lub w zakładach karnych i poprawczakach.

Jak zostać psychologiem sądowym?

By zostać psychologiem sądowym musimy ukończyć studia podyplomowe na tym kierunku. Warto dobrze zastanowić się nad wyborem dobrej, renomowanej uczelni z gronem świetnych profesorów i praktycznymi zajęciami, które pomogą nam "poczuć", czym naprawdę jest ten zawód.

Zajęcia na kierunku – program nauczania na studiach

Psychologia sądowa to kierunek, w którym oprócz czystej wiedzy, poruszane są też aspekty czysto praktyczne. W zależności od wybranej uczelni, przedmioty mogą być różne, ale koncentrują się przede wszystkim na:
•wsparciu ofiar przestępstwa (dzieci, młodzieży i dorosłych),
•prawie karnym, cywilnym oraz prawie rodzinnym,
•psychiatrii sądowej,
•diagnozie psychologicznej przestępców i ich ofiar,
•prawidłowym prowadzeniu mediacji,
•kryminologii,
•resocjalizacji penitencjarnej.

Jakie cechy musi posiadać osoba starająca się zostać psychologiem sądowym?

Cechami najbardziej pożądanymi w zawodzie psychologa są empatia, cierpliwość i koniecznie skuteczność połączona z wiarygodnością. Dobry psycholog musi także umieć dobrze słuchać, wzbudzać zaufanie i pomaga pozytywnie nastroić pacjenta i wzbudzić w nim nadzieję na polepszenie jakości życia.
Chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy jest również ważnym aspektem, który często przekłada się na zarobki. Im wyższe kwalifikacje, tym większą możliwość zarobku.

Gdzie można znaleźć pracę?

Psychologia sądowa to bardzo przyszłościowy kierunek, który daje olbrzymie możliwości. Zatrudnienie można znaleźć między innymi w:
•sądach, jako biegły sądowy,
•zakładach karnych,
•zakładach poprawczych,
•aresztach dochodzeniowo-śledczych,
•ośrodkach pomocy społecznej,
•policji,
•ośrodkach mediacyjnych,
•na uniwersytetach, po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia.