Jak być lepszym pracownikiem? Znaczenie psychologii organizacji i pracy.

Psychologia pracy to odłam psychologii cieszący się w ostatnich latach coraz większą popularnością. Psychologia miejsca pracy to badanie codziennych indywidualnych i zbiorowych zachowań ludzkich w organizacjach i w miejscu pracy, mające na celu zrozumienie, w jaki sposób można wpływać na zachowanie w pracy, zmieniać je i ulepszać z korzyścią zarówno dla pracowników, jak i organizacji.

Psychologowie pracy zajmują się też selekcją pracowników. Odbywa się ona poprzez różnego rodzaju formularze aplikacyjne i testy psychologiczne mające na celu ocenienie predyspozycji zawodowych danej osoby. Metody selekcji personelu opracowywane przez psychologów pozwalają na wybór najlepszych pracowników. W tym kontekście interwencja psychologów pracy pozwala na podniesienie produktywności i efektywności firmy, a co za tym idzie – podnoszenie finansowych wyników.

Usługi psychologów wykorzystuje się w organizacjach różnych typów i wielkości. Badania wykazały, że korzystanie z psychologii w pracy może pomóc w rozwiązywaniu problemów i wprowadzaniu ulepszeń w miejscu pracy. Pracodawcy szukają sposobów radzenia sobie z tym stresem, ponieważ jest to kluczowy element wydajności pracowników i satysfakcji z pracy. Zwiększanie satysfakcji z pracy mieści się w centrum zainteresowania psychologów. Dzięki temu rodzajowi profesjonalnego wglądu psycholog może pomóc ludziom poprawić podejmowanie decyzji, zarządzanie stresem i zachowanie w oparciu o zrozumienie przeszłych zachowań, aby lepiej przewidzieć przyszłe zachowanie.

Psychologia biznesu – produktywność w organizacji

Psychologowie przemysłowi i organizacyjni skupiają się na zachowaniu pracowników w miejscu pracy. Stosują zasady psychologiczne i metody badawcze, aby poprawić ogólne środowisko pracy, w tym wydajność, komunikację, satysfakcję zawodową i bezpieczeństwo. Następnie przekładają tę wiedzę na techniki, które pomagają ludziom dokonywać mądrzejszych wyborów w ich codziennym i zawodowym życiu.