Pomoc specjalistów w zakresie psychiki, samorozwoju i konfliktów

Człowiek nie zawsze jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami, które niesie z sobą życie. Czasami własne próby poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach czy decyzjach okazują się nieskuteczne. Dobrze sięgać wówczas po pomoc do specjalistów, którzy jako osoby postronne mogą spojrzeć na problemy z boku, ukazać ich różne aspekty i koloryty. Zawodowcy, u których można szukać profesjonalnego wsparcia w różnych trudnościach psychicznych i społecznych oraz wyzwaniach dotyczących samorozwoju to m.in. psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, coach i mediator. Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy tymi poszczególnymi specjalistami?

Psycholog pomaga rozwiązywać różne trudności i zaburzenia człowieka w obszarze jego psychiki. Popularna staje się również tzw. psychologia pozytywna, koncentrująca się na zastosowaniu narzędzi psychologicznych w celu wspierania jednostek w rozwoju. Zakres pracy psychologicznej jest bardzo szeroki. W zasadzie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z problemami natury psychologicznej, skuteczną formą pomocy może okazać się wsparcie tego specjalisty.

Psychoterapeuta specjalizuje się w prowadzeniu terapii, które wywodzą się z różnych szkół, np. behawioralnej czy humanistycznej. Istnieje wiele technik psychoterapeutycznych. Mają one różne formy i cele. Znana jest np. terapia dla osób uzależnionych, terapia małżeńska czy terapia stresu pourazowego. Psychoterapeuta może pracować z klientem indywidualnie lub też grupowo.

Psychiatra to lekarz, który zajmuje się problemami i chorobami psychicznymi człowieka. Jest specjalistą, który może zalecać pacjentom leczenie farmakologiczne. Jego interwencja może dotyczyć np. takich chorób jak depresja, anoreksja czy schizofrenia.

Coach w odróżnieniu od psychologa nie zajmuje się przeszłością. Jest osobą wspierającą człowieka w jego rozwoju, odkrywaniu potencjału i osiąganiu wytyczonych celów. Współpraca z coachem najczęściej wymaga dłuższej perspektywy czasowej. Może dotyczyć zarówno życia osobistego, zawodowego, jak i rodzinnego.

Introwertyk – kto to jest?

Mediator to osoba postronna, uczestnicząca w sporze pomiędzy dwoma stronami. Jej zadaniem jest poznanie punktu widzenia dwóch stron i wypracowanie satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Bardzo często przedmiotem mediacji są konflikty, np. rodzinne czy biznesowe.